Uncategorized

O BL Machining

Spoločnosť BL Machining bola založená v roku 2013 konateľom Bohumilom Bučkom. Založením vlastnej spoločnosti zúročil svoje 20 ročné pôsobenie v strojárskej výrobe. Základom podnikania sa stali dlhodobé vzťahy založené na vzájomnej dôvere a rešpekte.